Family Time

Verbinden

Vanuit verbinding opvoeden, het kan!

Hechting, of liever gezegd verbinding is een wat beladen woord, het lijkt wel alsof je enkel veilig of niet veilig gehecht kan zijn. Gelukkig weet men ondertussen dat hechting of verbinding een heel dynamisch gegeven is en hierbinnen dus heel wat mogelijk is! Verbinding is hier en nu, kan plots even weg zijn en dan al even snel terug ontstaan!
Hechting ontstaat reeds van bij de zwangerschapswens en evolueert verder tijdens de zwangerschap en wanneer de baby geboren wordt en gaat opgroeien. Er wordt gesproken over 1001 kritische dagen, van conceptie tot 2 - 2,5 jaar.
We weten dat de zaken die in deze tijdspannen gebeuren de basis leggen voor de verdere ontwikkeling van een kleintje én dat binnen deze tijdspannen dan ook heel wat moois te verwezenlijken is.
Omdat dit zo'n belangrijk onderwerp is, en veel ouder het bos door de bomen niet meer zien, wil ik jullie hierin verder begeleiden.
Binnen de hechtingsbegeleiding voorzie ik jullie van de nieuwste informatie op gebied van Infant Mental Health, tips en praktisch toe te passen trick zodat jullie bewust en in verbinding kunnen omgaan met jullie kleine kapoen!

Mijn visie en IMH

Verbindend omgaan met je baby of jonge kind is geen rocket science, of een gaven die enkel voorbehouden is voor enkele uitverkorenen. Iedere ouder kan en zal verbinden met zijn of haar kleintje. De mate waarin dit gebeurd is ook erg afhankelijk van omgevingsfactoren