Baby

Slapen zonder slaaptraining?

Het kan!

Slapen en opvoeden vanuit verbinding met jezelf en je kleintje

De laatste jaren kwamen er enkele populaire "stylen" of "trends" naar voor binnen het ouderschap en het aanpakken van slaapproblemen. Geschreven en ontwikkeld vanuit de idee om ouders te helpen en te ondersteuning binnen het ouderschap en het zoeken naar meer rust en slaap. Mijn ervaring leert me echter dat vele ouders heel wat stress ervaren bij het volgen van deze "ideale" aanpak binnen het ouderschap. Om deze reden wil ik graag met jullie een ander pad bewandelen. Mijn visie is om jullie écht te ondersteunen, naar jullie hulpvragen te luisteren en samen met jullie te zoeken naar de beste aanpak voor jullie uniek gezin! Verbinding staat hierin centraal. Het is echter zo dat je als ouder niet kan in verbinding gaan met je kleintje als je niet in verbinding bent met jezelf. Jezelf reguleren kan enkel wanneer je voldoende informatie (vrij van oordeel of ideologie) bezit om bewuste keuzes te maken en wanneer je steun ervaart van je omgeving. Mijn doel is om jullie hierin te helpen en te begeleiden.

No more "Cry it out"

Je baby alleen laten huilen... De kans bestaat dat ook jij dit ondertussen al hebt geprobeerd en je hierbij erg onprettig voelde. De meeste ouders merken ook al snel dat dit niet de meest geschikte aanpak is. Vreemd toch dat dit advies nog steeds het meest gedeelde advies is in onze Westerse landen! Ik wil heel graag dit advies uit de wereld helpen...

 

 

 

Gelukkig is er de laatste 10- tale jaren veel wetenschappelijke onderzoek gedaan naar Infant mental health en de verschillende "cry it out"- methodes. Het werd al snel duidelijk dat deze oude methoden achterhaald zijn en eigenlijk niet steunen op wetenschap maar eerder uit de idee gegroeid zijn dat een kind het huilgedrag moet "afleren". Helaas zijn deze adviezen al tientallen jaren de norm geweest en om deze reden zijn ze nog steeds terug te vinden zijn in onze hedendaagse adviezen. Vele kinder- advies bureau's baseren hun adviezen nog steeds op deze richtlijnen. 
Ook bestaat het idee dat een kind, of baby, vlot en alleen moet kunnen in- en doorslapen. Ieder van ons weet ergens dat dit niet natuurlijk is maar toch voelen vele ouders zich gefaald als hun kind dit niet doet. Wanneer je in de twijfel belandt of je het wel goed doet, val je heel snel voor de adviezen die je beloven dat je kleintje binnen de week wel zal slapen, als je hem maar gewoon eens laat huilen. 

 

Uit de laatste research (Lees hier) blijkt dat liefdevolle, responsieve, methoden effectiever zijn bij huil- en slaapproblemen. Ze hebben een positief effect op de ontwikkeling van het kind, de band met de ouder en de ouder op zich. 

Je baby alleen laten huilen in de hoop dat hij hierdoor wel zal leren om te slapen of om rustig te worden, is een achterhaald idee dat niet eens steunt op wetenschap.

"Ouder aanwezige"- aanpak

Om bovenstaande redenen kiest Lise als begeleiding steeds voor een "ouder- aanwezige" aanpak.
   Slaap'training' heeft als achterliggend idee dat je het slaapgedrag van je kleintje veranderen zodat het leert om zelf de slaap te vinden. Bij slaap- training wordt dan ook vaak gewerkt met vormen van (gecontroleerd) laten huilen. 
Slaapbegeleiding, zoals je kan vinden bij De Babyslaapcoach, biedt een aanpak waar jij als ouder onderbouwde informatie krijgt om op een consequente en liefdevolle manier grenzen aan te houden, te troosten en je kleintje te begeleiden bij het slapen, zoals jij dit goed acht voor jou en jouw gezin. De idee achter deze zachte en responsieve aanpak is dat je steeds de handvaten hebt om, op elke moeilijke moment in de ontwikkeling van uw kleintje, terug te vallen op de informatie die jou kan helpen om jouw kleintje te helpen! 

"Ik kies voor een aanpak waarin we het huilgedrag en de slaap begeleiden op ontwikkelingsniveau van uw kind en passende bij jullie gezinssituatie." 

Sleepcode 3.jpg

The Sleep Code®

Uit nood aan een responsieve, verbindende en realistische aanpak, ontwikkelde Lise over 6 jaar haar eigen aanpak binnen de slaapbegeleiding, The Sleep Code®. (Erkend en geregistreerd)

Deze aanpak is hands-on, ouder-aanwezig en kent zijn basis in de filosofie van de veilige hechting en geborgenheid. 

Lise begeleid jou als ouder om een passende omgeving en omstandigheden te creëren waarbinnen slapen mogelijk wordt!

Lise is van mening dat je jouw kind kan LEREN slapen in plaats van te TRAINEN om te slapen, slaap is een vaardigheid die moet groeien, biologisch en neurologisch.

Het doel is jouw kleintje de fysieke en mentale ondersteuning en comfort te bieden die hij/zij nodig heeft om te leren slapen, met of zonder bijkomende hulp van jou als ouder.

Als slaapcoach houdt Lise de biologische behoeften van uw kind en de cognitieve en fysieke ontwikkeling op de voorgrond, en bouwt aan de leeftijd aangepaste gezonde slaapgewoonten.

Libelle-logo.png
download.png
goed gevoel.png
vtm nieuw.png
flair.png
tv plus.png
aerosleep-logo.png
cga logo.png
dreambaby.png
puckababy-logo.png
download.png
the-babys-corner-logo-groot.jpeg